Mustadesign.fi ei ole enää tässä osoitteessa. Vierailethan sen sijaan osoitteessa mustadesign.com.

Esittelyssä graafinen suunnittelu

Graafinen suunnittelu on mielenkiintoinen ala ja alaa opiskellut voikin työskennellä hyvin monenlaisissa tehtävissä. Myös alan opinnot ovat mielenkiintoiset ja monipuoliset!

Missä graafista suunnittelua voi opiskella?

Graafista suunnittelua voi opiskella tietyissä ammattikorkeakouluissa. Alan opintoja tarjoavat Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk, Vantaan Metropolia-ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkekoulu sekä Oulun Ammattikorkeakoulu. Opinnot ovat monipuoliset ja mielenkiintoiset.

Visuaalisuus on tällä alalla tärkeää, sillä graafisena suunnittelijana toimivan henkilön on osattava keksiä mahdollisimman visuaalisesti toimivia ratkaisuja. Hänen tehtävänsä on välittää asiakkaansa viestejä visuaalisin keinoin, mikä vaatii luovuutta ja visuaalista silmää. Apunaan graafinen suunnittelija voi käyttää esimerkiksi yrityksen brändivärejä, jotka voivat näkyä esimerkiksi yrityksen markkinointikuvissa tavalla tai toisella.

Kuinka paljon alalla tienaa?

Graafinen suunnittelija tienaa keskimäärin noin 3 635 euron kuukausipalkan. Kuntasektorilla palkka on yleensä yksityissektoria alhaisempi. Kuntasektorilla palkka jää yleensä alle 3 000 euron, kun se voi yksityissektorilla olla jopa lähes 3 700 euroa. Hyvä graafinen suunnittelija voi myös työllistää itsensä yrittäjänä ja ansaita huomattavasti palkansaajia enemmän.

Miten graafisen suunnittelijan palkka sitten pärjää vertailussa suomalaisten keskipalkkaan? Ansaitseeko graafinen suunnittelija Suomessa keskimääräistä enemmän vai vähemmän? Onko ala palkkakuopassa? Suomen keskipalkka ylittää tällä hetkellä 3 500 euroa. Graafisen suunnittelijan palkka on siis hyvin linjassa suomalaisen keskipalkan kanssa, etenkin, koska mediaanipalkka on Suomessa vain noin 3 140 euroa. Jos osa-aikatyön tekijät otetaan huomioon, laskee suomalaisten mediaaniansio noin 2 900 euroon.

Jos palkkoja vertaillaan vielä hetki, niin yleisin palkansaajan palkka Suomessa vaihtelee noin 2 600 eurosta 2 699 euroon. Esimerkiksi sairaanhoitajien palkka on yleensä suurin piirtein suomalaisten yleisintä palkkaa vastaavan suuruinen.